Katalog knihovny Vřesovice

Základním účelem katalogu je  ON-L I NE  vystavení databáze dokumentů knihovny Vřesovice na mezinárodní síti Internet. Díky tomu lze však i v prostředí knihovny vyhledávat v jejím fondu pomocí běžného prohlížeče sítě Internet. Kata  log zároveň umožňuje uživateli (čtenáři po jednoznačné identifikaci) např. provést rezervaci dokumentu, podívat se na své uživat elské konto, prodloužit si výpůjčky, mazat své rezervace apod.